Minggu, 01 Januari 2012

SIKAP TERHADAP PERAYAAN KEAGAMAAN NON-ISLAM.

Oleh : Agus effendi. S.Pd. I.
Majlis Tarjih dan Tajdid Kab.Temanggung.
Pendahuluan.
Sesungguhnya diantara dasar-dasar aqidah islamiyah adalah di wajibkannya seorang muslim untuk loyal kepada sesama muslim dan berlepas diri (baro'ah) kepada non muslim,mencintai ahli tauhid dan loyal kepada mereka dengan penuh kerelaan, benci kepada ahlu syirik serta memusuhi mereka. Dimikianlah millah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya yang mana kita di perintahkan untuk mengikutinya.
 
Untuk kajian lengkap bisa klik disiniTidak ada komentar:

Posting Komentar